Foreningen

De sidste seks års erfaringer har givet ejergruppen lyst til at videreudvikle de muligheder, der er i at have et skib, der samtidig med at besejle verdenshavene, kan være en platform for græsrods- og oplysningsarbejde samt skabe fællesskaber på tværs af kulturer.

Ejerne har valgt at etablere en almennyttig forening, der kan få overdraget ejerskabet til skibet mod at drive det videre med fokus på projekter om miljø, fællesskab og mellemfolkelig forståelse.

Foreningen skal drives under mottoet:

S/Y Christianshavn – mere end et skib

Vi har valgt foreningsformen, fordi den skaber den bedste ramme om det fællesskab, der er brug for.

Det er foreningen og medlemmerne, der vil stå som ejer af S/Y Christianshavn.

Beslutninger om brug af skibet tages demokratisk. Samtidig giver foreningsformen mulighed for at inddrage mange flere i bådens drift og fremtid. Endelig er foreningens styrke, at langt flere medlemmer har mulighed for at være med uden meget store udgifter.

Du inviteres til at være med til at forme fremtiden for skibet S/Y Christianshavn og være med i den næste del af eventyret. S/Y Christianshavn er et forpligtende fællesskab, hvor vi tager ansvar for vores klodes fremtid, for hinanden og for driften af et skib. Du skal være indstillet på at bidrage med energi, idéer, engagement og lyst til at opleve verden fra dækket. Til gengæld kan vi garantere enestående oplevelser, personlig udvikling og muligheden for at skabe noget unikt sammen med andre.

Med S/Y Christianshavn er du selv med til at forme din tur – hvad enten det er som del af en kampagne, støtte til lokalbefolkninger eller et fællesskabsprojekt med dine venner eller familie. Og du kan selv få ansvaret som skipper, hvis du er dygtig og erfaren nok.

Den stiftende generalforsamling afholdes 19. juni 2021, klokken 14-16 hos søspejderne GRY yderst på Svaneknoppen, Nordre mole i Svanemøllehavnen.

Er du interesseret så tilmeld dig den stiftende generalforsamling: Send en mail til Torsten på torstengeertz@gmail.com

Når foreningen er stiftet på generalforsamlingen, kan man efterfølgende melde sig ind i foreningen.

Hold dig orienteret her på hjemmesiden og på Facebook.

Hent prospektet og læs mere, eller del det med de venner, som du gerne vil have med i foreningen.