Foreningen skal skabe rammerne for at udleve sejlerdrømme med S/Y Christianshavn, men samtidig er det også et fællesskab, som skal drives af medlemmernes lyst til at indgå i planlægning af togter, sociale arrangementer og initiativer til at gøre en forskel i de havne vi besøger. 

Foreningen drives under mottoet:

S/Y Christianshavn – mere end et skib

S/Y Christianshavn er et forpligtende fællesskab, hvor vi tager ansvar for vores klodes fremtid, for hinanden og for driften af et skib. 

Du skal være indstillet på at bidrage med energi, idéer, engagement og lyst til at opleve verden fra dækket. Til gengæld kan vi garantere enestående oplevelser, personlig udvikling og muligheden for at skabe noget unikt sammen med andre.

Med S/Y Christianshavn er du selv med til at forme din tur – hvad enten det er som del af en kampagne, støtte til lokalbefolkninger eller et fællesskabsprojekt med dine venner eller familie. Og du kan selv få ansvaret som skipper, hvis du er dygtig og erfaren nok.

Det var den tidligere ejergruppes ønske at S/Y Christianshavn skulle drives videre som en forening, fordi det skaber de bedste rammer om det fællesskab, der er brug for til holde båden i bevægelse, som den er skabt til.

Det er foreningen og medlemmerne, der står som ejere af S/Y Christianshavn. Beslutninger om brug af skibet tages demokratisk. Foreningsformen giver mulighed for at engagere mange flere i bådens drift og fremtid. Foreningens styrke er samtidig at langt flere medlemmer har mulighed for at være med uden meget store udgifter.

Vær med til næste del af eventyret og til at forme fremtiden for skibet S/Y Christianshavn.

Foreningens organisering

Foreningen blev stiftet på en varm sommerdag 2021, hvor mere end 50 med sejlerdrømme var mødt op til den stiftende generalforsamling.

Der blev nedsat en bestyrelse, som siden har arbejdet for at skabe engagement i foreningen.

Foreningen har både aktive og passive medlemmer. De aktive er dem som planlægger at skulle med på det/de kommende togter, mens de passive støtter op om foreningen, deltager i arrangementer herhjemme og måske vil ud at sejle på et senere tidspunkt.


Bestyrelsen

Formand: Tony Selvig

Kasserer: Torsten Geertz

Bestyrelsesmedlem: Rikke Frydendal

Bestyrelsesmedlem: Tjarli Simone Selvig

Bestyrelsesmedlem: Niels Bermark

Bestyrelsesmedlem: Lykke Groven

Bestyrelsen holder møder månedligt.

Kontakt Torsten Geertz for spørgsmål, forslag og indmeldelse:

Mail: torstengeertz@gmail.com mobil: 5194 9674


Du kan også læse mere om ideerne med foreningen og skibet i prospektet der blev lavet op til den stiftende generalforsamling i juni 2021. Del det gerne med venner med sejlerdrømme.
Følg Foreningen!